F
A
C
E
B
O
O
K
Separator

Baletnica Oleńka :)

      

       … „Człowieka, który patrzy w oczy dziecka,

uderza przede wszystkim ich niewinność:

owa przejmująca niezdolność do kłamstwa,

             do zakładania maski,

czy chęci bycia kimś innym, niż jest. ” —

Anthony de Mello

 

(więcej…)

Separator